A család gyógyulása

házasság előkészület: A család gyógyulása

Bevezetés
Egy házaspár nem két olyan ember, aki meredt tekintettel csak egymást tekintgeti....
A két ember arra vágyakozik, hogy eggyé majd hárommá legyen. Vagyis ahol ketten vannak, az egy közösségére és a három termékenységére vágyakoznak, ezért nem beszélhetünk a házaspár gyógyulásáról úgy, hogy közben ne essék szó a család gyógyulásáról.
Amikor egy férfi és egy nő szeretik egymást, akkor természetesen és mindenek előtt ott van egy harmadik személy is. A harmadik személy ugyanakkor az első is, ő teszi lehetővé, hogy a kettő egy és a kettőből három legyen. Ez a valaki nem a gyerek, hanem az Isten.
Nincs házaspár sőt a gyógyulás sem lehetséges Isten nélkül.
A házaspár Isten remekműve, aki férfinak és nőnek teremtette őket. Ha ma azért vagyunk itt, hogy a házaspár gyógyulásáról halljunk, egy dolgot fontos megjegyezni; mindez lehetetlen Isten nélkül.
A mostani tanítás alatt szeretnélek meghívni benneteket egy nagyon lényeges lépés megtételére:

Döntsetek Isten mellett! Határozzátok el, hogy meghívjátok kettőtök közé Istent!
Határozzátok el, hogyha eddig nem, most hárman fogtok együtt élni!

A házasságot nem kettő, hanem három személy köti meg. Isten ott van kettőtök között. Ennek az oka nagyon egyszerű: Az Isten családban él. (Isten család) Isten a maga képére teremtett bennünket és családi lénnyé alkotott minket. Mindannyian a Szentháromság képére teremtettünk és szüntelen meghívást kapunk arra, hogy kapcsolódjunk bele a szeretet mozgásába, amely eggyé teszi a három isteni személyt. Ez a kapcsolat mélységesen tiszteletben tartja valamennyi személy identitását, a köztük lévő egység mégis tökéletes. Az Atya szereti a Fiút és mindent a tudtára ad. A Fiú szereti az Atyát és mindent megtesz, amit az Atya kér vagy amit az Atyától lát. A Szentháromságban minden személy egyedi, ugyanakkor tökéletes egységben áll mind a kettővel.

A házaspárt alkotó személyek ugyan úgy egyediek, és az a hivatásuk, hogy tökéletes egységbe lépjenek a másikkal. Az Atyát és a Fiút összekapcsoló szeretet leginkább egy körforgás lendületével hasonlítható. (Körhinta c.film) Ez a szeretet körforgása. A Szentháromság három személye közös egységben él egymással. Ez azt jelenti: mindegyik személy a másik kettő odaadásából kapja meg tökéletesen önmagát, és tökéletesen odaadja önmagát a másik kettőnek. Mindegyikük kiüresíti önmagát és a másikkal töltekezik, mindegyiküket befogadja a másik és mindegyikük befogadja a másikat. Ez tehát a Szentháromság leegyszerűsített modellje. A Szentháromság a tökéletes minta, a házaspár modellje.

Isten a teremtés első pillanatától kezdve meghívja az ember a Szentháromság szeretet mozgásába, vagyis a családi körforgásba. Isten család, és nem is tudott volna mást teremteni csak családot. Olyan családot, amelyben folyamatos a szeretet körforgása. A Szentháromság szívébe az asszony által léphetünk be. Ezt az asszonyt Máriát mindannyian ismerjük. Mária a kegyelemmel teljes, ő az akin a Szentlélek teljessége nyugszik és aki azt a küldetést kapta, hogy vezessen bennünket a szentháromságos élet titkaiba, a szeretet körforgásába. A Szentlélek aki Márián nyugszik, lehetővé teszi számára, hogy a Fiút az Atyához vigye, és ezáltal bevezesse a Fiút a szeretet mozgásába. Ez a család gyógyulásának alapvető igazsága. Ha a Szentháromság Misztériumát (titkát) szemléljük, és ha igyekszünk belépni a titokba, akkor emberi és keresztényi családdá válhatunk a maga teljességében. De ahhoz, hogy ez lehetséges legyen a Szentháromságban kell élnünk, be kell kapcsolódnunk a szeretet körforgásába, amelyben az Atya szereti a Fiút és a Fiú az Atyát. Bizonyos értelemben meg kell testesítenünk a házaséletünkben az isteni szeretetet. Istenben egyetlen mozgás zajlik ez pedig a szeretet. Isten nem más csak szeretet. A lendületes csak önmagát adó kiüresített szeretet. A Szentháromságban mindenegyes személy a másiktól kapja meg önmagát és teljesen odaadja magát. Ezt a mozgást jegyezzük meg!!! Számunkra is csak ez lehet a példa.

Emberi-földi példa pedig a Szentcsalád élete. Istennek úgy tetszett, hogy egy asszony és egy férfi közösségébe lépjen és itt éljen. A férfi Szent József a hitvese pedig Szűz Mária.

És végül szeretnék köszönetet mondani önnek e házasság előkészület cikkem olvasásáért.

Képek


Oldalak

  Gyakori keresés

  Új keresés

  Képek


  Oldalak

   Gyakori keresés

   Új keresés